Kezelőszemélyzet nélküli fizető automaták bejelentési kötelezettsége

2019.június 30-ig* minden kezelő személyzet nélküli fizető automatát regisztrálni kell a NAV-nál, majd - előre láthatólag - 2019 év végétől kezdődően megjelennek a további szabályozások ezen automaták fiskalizációjával(*) vagy átalányadó kivetésével kapcsolatosan.

*(meghosszabítva július 30 - ig!)!!!!!

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása:

(Megjelent: MAGYAR KÖZLÖNY 62. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2019. április 10., szerda)

Rövid idézet a közlönyből:

4. § Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 7. §-a a következő 7a. ponttal egészül ki: (E törvény és – ha törvény másként nem rendelkezik – az adóról és az adóigazgatási eljárásról szóló jogszabályok alkalmazásában) „7a. automataberendezés: olyan kezelőszemélyzet nélkül is működni képes berendezés, ami termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás pénzbeli ellenértékének helyben történő megtérítésére szolgál,”

5. § Az Art. 107. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az automataberendezést üzemeltető adózó köteles a jogszabályban meghatározott adattartalommal – automataberendezésenként – az állami adó- és vámhatósághoz elektronikus úton bejelenteni: a) az üzemeltetés megkezdését, legkésőbb az üzemeltetés megkezdését megelőző napon, b) az üzemeltetés szüneteltetésének megkezdését és befejezését legkésőbb a szüneteltetés megkezdésének, illetve befejezésének napján, c) az üzemeltetés megszüntetését, legkésőbb az azt megelőző napon, d) az üzemeltetésnek az adózó érdekkörén kívül eső okból bekövetkezett megszűnését, legkésőbb az üzemeltetés megszűnésének napján, e) haladéktalanul, a jogszabályban meghatározott adattartalomban bekövetkezett bármely változást.”

.....IDÉZET VÉGE (a teljes anyagot letöltheti innen)

További részletek, a hatályos, friss jogszabály itt elérhető: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700150.TV

A bejelentési kötelezettséghez szükséges on-line nyomtatványkitöltő szoftver mostantól elérhető: IDE KATTINTVA

 

(*) Fiskalizáció: Jelen esetben az automaták alkalmassá tétele a NAV központi adatgyűjtő rendszeréhez történő, valós idejű adatszolgáltatásra. Ez egyfajta fekete doboz beépítésével valósulhat meg, amely mobilkapcsolaton keresztül végzi az adatközlést a NAV-felé minden pénzösszegről ami az adott automatán keresztül fizetésre kerül. Ez készpénz esetén akár címletenkénti adattovábbítást is jelenthet.

A nyomtatvány pedig itt (Ma jelent meg):
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/avtomata.html

 

 

Bányai Zoltán

ZviZZer polishing system a primatec választékában 

A ZviZZer  az egyik meghatározó polírozótermékeket és szivacsokat gyártó Német márka[...]

2019. AUTOPROMOTEC Bologna Olaszország

2019. 05. 22 - 26 között részt vettünk az Olaszországban megrendezésre kerülő AUTOROMOTEC autóipari kiállításon. 

2018. AUTOMECHANIKA Frankfurt, Németország

2018. 09. 11 - 15 között részt vettünk az idén Frankfurban megrendezésre került AUTOMECHANIKA kiállításon.

SOFT99 a globális Japán márka

A Japán SOFT99 az autókozmetikai ipar egyik legismertebb globális márkája a primatec választékában

Webáruház készítés